Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как събираме лични данни за препоръчаните лица и за кандидатите

Как събираме лични данни за препоръчаните лица и за кандидатите

Yettel събира лични данни за кандидатите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от кандидатите при и по повод извършване на подбор за определена длъжност и сключването и изпълнението на трудовите договорите с тях. Понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица или се получават от други източници, като например публични регистри или профили. Определени данни за кандидатите се създават от Yettel при самото извършване на подбора.

Събираме лични данни директно от кандидатите:

 • При кандидатстване за работа;

 • При извършване на подбор на персонал (напр. при провеждането на интервю с даден кандидат);

 • В преддоговорните отношения с кандидатите, които са избрани след извършване на подбора (за изготвяне на трудов договор);

 • При сключването на трудов договор с Yettel с избраните кандидати, които са приели оферта от Yettel;

Събираме лични данни за кандидатите от трети лица:

 • От публични източници (публични профили в социални мрежи, Интернeт търсачки), когато е необходимо да се извърши преценка дали даден кандидат отговаря на етичните стандарти за поведение на Yettel, съгласно настоящата Политика;

 • От компетентни държавни или общински органи, в съответствие със законодателството. В такива случаи данните се предоставят от съответните органи;

 • Събираме лични данни за препоръчаните лица от наши служители, които ги препоръчват за дадена отворена позиция в Yettel. В случай че препоръчаните лица проявят интерес към съответната позиция и потвърдят желанието си да участват в процеса по подбор за нея, същите се превръщат в кандидати, като Yettel ще събира и обработва данни за тях съгласно настоящата Политика.

 • Други източници (напр. предходни работодатели, с изключение на текущ такъв и други).

Данни, създадени от Yettel:

 • Информация, получена при провеждане на тест за придобити знания и умения за работа;

 • Информация, отразена в протоколи от проведени интервюта.

 • Документи за оценка на кандидата;

 • Личностна характеристика (Personality test)