Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Информация за връзка с Yettel

Информация за връзка с Yettel

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, е администраторът на лични данни, които се обработват съгласно настоящата Политика.

За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни при извършване на подбор на персонал може да се свържете с нас на следния email адрес: career@yettel.bg , като при необходимост ще Ви помогнем да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.