Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как събираме лични данни при работа с корпоративни клиенти

Как събираме лични данни при работа с корпоративни клиенти

За целите на сключването, изпълнението и прекратяването на отношения с наши корпоративни клиенти, Yettel събира лични данни по различни начини.

В повечето случаи получаваме информация директно от лицата, за които се отнасят данните. Такива са например случаите, при които корпоративните клиенти – физически лица, представителите им или техните лица за контакт ни предоставят информация за самите себе си.

Понякога обаче данните се предоставят на Yettel от трети лица, например когато:

  • корпоративните клиенти предоставят информация за техните представители или лица за контакт;

  • компетентни органи, при упражняване на своите правомощия, предоставят информация за съответните лица

При работа с корпоративни клиенти Yettel събира лични данни и от:

  • публични регистри (напр. Търговски регистър и Имотен регистър);

  • уебсайтове на корпоративните клиенти и

  • резултати в интернет търсачки.