Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Е-фактура Оригинал

You are here

1. Влезте в Портал Yettel от менюто в горен десен ъгъл

2. След вписване, от падащото меню на Сметка и Плащане изберете Е-фактура


3.Под секцията Издадени е-фактури за клиентски номер, изберете Е-фактура оригинал


4. В случай, че услугата не е активна ще видите на екарна ще видите съобщение, че услугата не е активна за дадения клиентски номер, изберте „Активирай оттук“


5. Ако имате повече от един номер под вашето ЕГН, изберете номера, на който искате да активирате услугата Е-фактура оригинал и натиснете Активиране


6. Прочетете Условията за ползване на услугата Е-фактура Оригинал, след прочиатне отбележте, че сте запознати с общите условия и приемете общите условия за позлване на услугата и натиснете бутона потвърди


Was this helpful?

1. Влезте в Портал Yettel от менюто в горен десен ъгъл

2. След вписване, от падащото меню на Сметка и Плащане изберете Е-фактура

3. Под секцията Издадени е-фактури за клиентски номер, изберете Е-фактура оригинал

4. Ако имате повече от един номер под вашето ЕГН, изберете номера, на който искате да деактивирате услугата Е-фактура оригинал и натиснете „Дективиране“Was this helpful?