Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Електронен Подпис Yettel

Как подписваме документите за подновяване на план?

За да можем да осигурим моменталното изпълнение на твоята поръчка за подновяване на абонаментния ти план с избраните от теб условия, ние представяме изцяло дигитално преживяване, което изключва нуждата от подписване на договор на хартиен носител и го заместваме с изцяло електронно подписване от двете страни – от твоя страна като клиент и от страна на Yettel като предоставящ услугата.
Подписването от страна на Yettel става посредством електронен подпис чрез цифров сертификат (ЕПЦС). ЕПЦС дава сигурността, че документите, които подписваш с поредица от действия, извършени от теб в наш дигитален канал и потвърдени с еднократна уникална парола, получена на мобилния ти номер, са подписани електронно и от страна на Yettel, при това по начин, който осигурява достоверна дата и интегритет на документа.

Какво точно представлява електронният подпис на Yettel?

Електронният подпис на практика представлява математическа функция, получена след криптиране на информацията. Криптирането е с цел удостоверяване самоличността на изпращача, да се гарантира, че информацията в електронния документ не е променяна след поставяне на подписа, както и да се осигури, че точно този електронен документ съществува към даден момент. Това означава, че след като Yettel подпише документа и ти го достъпиш, той ще носи в себе си информация за точния момент на подписване. Всяка промяна на документа след поставяне на подписа ще го анулира и документът ще бъде невалиден. Това ти дава сигурност, че след приключване на процеса по подписване, съдържанието на документа ще остане непроменено и той ще има достоверна дата.

Защо при отваряне на подписан документ със софтуер за PDF документи излиза предупреждение, че той е с непотвърден електронен подпис?

За да виждаш документа като валидно подписан, е необходимо да валидираш електронния подпис, с който Yettel го е подписал. Възможностите са две:

През менюто на твоя софтуер за работа с PDF документи. Можеш да видиш стъпките в детайли, описани по-долу:

1. Отвори документа и кликни на бутона Signature Panel:

2. Кликни с десен бутон на подписа и избери опцията Show Signature Properties

3. Избери опцията Show Signer’s Certificate:

4. В дървовидната структура вляво избери най-горния ред и от табовете избери опция Trust:

5. Избери опцията Add to trusted certificates:

6. Избери опцията „ОК“:

7. Маркирай оказаните чекбоксове и избери „ОК“:

8. Отново избери опция „ОК“:

9. От прозорец Signature Properties, избери опция Advanced Properties:

10. От прозореца избери опцията Show Certificate:

11. В дървовидната структура вляво избери най-горния ред и от табовете избери опция Trust:

12. Избери опцията Add to trusted certificates:

13. Избери опцията „ОК“:

14. Маркирай оказаните чекбоксове и избери „ОК”:

15. Отново избери опция „ОК“:

16. Избери опцията Close, за да затвориш прозореца:

17. Избери опцията Validate Signature:

18. Готово! В меню Signature Panel вече можеш да видиш валидирани атрибутите на електронния подпис:

Като свалиш и инсталираш сертификата на електронния подпис, с който Yettel е подписал документите. Имай предвид, че ръчното инсталиране на сертификат изисква администраторски права на устройството, на което го инсталираш.

Свали Сертификат

Детайли за цифровите сертификати, използвани от Yettel за подпис на документи в мобилното приложение Yettel

Root certificate:
Сериен номер: 00 94 CC 8B 17 B0 33 A3 60
Валиден от: 14:49:28 15/11/2019
Валиден до: 14:49:28 10/11/2039
Отпечатък SHA1: 76 F2 9C D8 47 CD DF 48 75 00 5F 08 E3 2A E9 A4 EF FA 4E 7F
MD5: 4C C7 80 1C B7 73 F7 C8 24 5C 23 A7 C5 10 AB 97

CRL certificate:
Сериен номер: 10 03
Валиден от: 16:31:02 19/11/2020
Валиден до: 16:31:02 16/11/2035
Отпечатък SHA1: DD CE B4 9C 5A 31 93 F4 D4 07 B4 56 7D E2 7F 5F 31 80 5B CE
MD5: 71 02 37 8C 7A E3 11 B3 B8 05 F4 04 68 6C 02 AA

Signing certificate:
Сериен номер: 10 00
Валиден от: 16:38:38 19/11/2020
Валиден до: 16:38:38 17/11/2030
Отпечатък SHA1: A5 ED B6 A1 9C 48 E0 43 82 AE C4 63 FF FD 99 DD 56 81 3B F9
MD5: 92 3D F5 37 57 1A 2A AB 82 49 66 FB C4 51 A1 1D