Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Общество

Вие сте тук

Предлагайки телекомуникационни услуги, ние не само осигуряваме високо качество, сигурност и удобство, но и допринасяме за подобряване на жизнения стандарт в страната. Осъзнаваме, че ползването на нашите услуги е свързано с някои предизвикателства – електромагнитните излъчвания, сигурността в интернет пространството, осигуряването на равен достъп. Това са естествени приоритети в работата ни в полза на обществото. Освен това Yettel пълноценно използва своите ресурси и познания като водеща телекомуникационна компания, като дава възможност на всички свои клиенти да станат съпричастни към обществено значими каузи, а благодарение на образователните си програми – предоставя шанс на младите хора да обогатят знанията си и да натрупат ценен професионален опит в реална бизнес среда.


Безопасен интернет и мобилно съдържание

Наръчник за видовете

Онлайн тормоз

cyberbullying.safenet.bg

Речник на социалните мрежи

За родители

socialguide.safenet.bg

Кампанията нa Yettel за Безопасен интернет цели да повиши осведомеността на деца, родители и учители относно основните рискове от използването на интернет, социални мрежи и мобилни устройства от деца и непълнолетни, както и начините за превенция и търсене на помощ. Тя стартира през 2006 г. и се осъществява в тясно сътрудничество с Националния център за безопасен интернет.

Част от кампанията е стартиралата през 2015 г. обучителна програма „Киберскаут“. Мисията на програмата „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират отговорно и безопасно поведение в интернет, разпространяват своите знания за онлайн сигурност сред техни връстници чрез различни инициативи и знаят какво да посъветват връстници, които са попаднали в рискова ситуация онлайн. Обучителната програма използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет.

За да може да достигнем до по-голям брой деца всяка година организираме и дигитални кампании, темите на които са различни и са базирани на определен онлайн риск. Повече за опасностите в Интернет могат да се видят на: www.ottebzavisi.net

Като продължение на предходните инициативи Yettel организира и първия родителски форум, посветен на безопасността на децата онлайн. Форумът "От нас зависи" целеше да даде препоръки и насоки на родителите как да помогнат на децата си да станат дигитално и медийно грамотни от ранна възраст.

В края на 2014 г. станахме и първият телеком в България, който въведе филтър за блокиране на материали в интернет, съдържащи сексуална злоупотреба с деца. Инициативата се осъществява в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи. При всеки опит през мрежата на Yettel да бъде отворен уебсайт, който съдържа фото или видеоматериали, показващи сексуална злоупотреба с деца, абонатът ще бъде автоматично пренасочен към STOP-страница, която го информира, че достъпът до сайта е забранен. Филтърът ще ограничава интернет достъпа до списък с домейни, изготвен и предоставен от Международната организация на криминалната полиция (ИНТЕРПОЛ) и Министерството на вътрешните работи на Република България въз основа на предварително зададени критерии. Списъкът включва интернет страници с изображения или видеоклипове, съдържащи сексуална експлоатация, сексуален тормоз или сексуална злоупотреба с деца.

Сигнали за нередности онлайн може да подавате на горещата линия: www.safenet.bg или чрез обаждане на тел. 124 123. Бърза връзка с експерт по онлайн безопасност може да осъществите и чрез мобилното ни приложение SafeNetApp. Същото е достъпно както за мобилни устройства с операционна система Android, така и за iOS.

Практически съвети за безопасно сърфиране:

За тийнейджъри

Интернет е виртуално място, но крие реални опасности за теб. Сърфирай разумно!

За родители

Не оставяйте децата да сърфират без родителски контрол!

Не оставяйте децата да сърфират без родителски контрол!

Повече информация за това как да направите интернет едно по-безопасно място за семейството си, можете да получите на адрес www.safenet.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „ПО-БЕЗОПАСНА ИНТЕРНЕТ СРЕДА“


Open mind

Open mind е програма, която дава възможност на хора със затруднения да развият своите социални и функционални умения и да повишат конкурентоспособността и квалификацията.

Виж повече


Дарения

Дарения на ИТ оборудване

Компанията регулярно дарява употребявани компютърни конфигурации и друго ИТ оборудване на училища, детски градини, университети, читалища и други публични институции, с цел те да бъдат използвани за образователни цели и да увеличат достъпа до информация на децата и младите хора. Така те могат да се подготвят по-добре за предизвикателствата, които стоят пред съвременното информационно общество.

Тези дарения спомагат за постигането на една от важните цели, които сме си поставили, а именно преодоляване на дигиталното разделение на обществото.


Младежки инициативи

Развитието на младите хора осигурява напредъка на обществото ни и Yettel вижда своя принос чрез споделяне на знания и опит. С цел да ги задържим в България като ценен човешки ресурс, ние се стремим да им предоставим различни възможности за професионално развитие.

Научете повече за младежките инициативи на Yettel от тук.


Партньорства

Единна дарителска система DMS

Компанията е в дългогодишно партньорство с Българския дарителски форум и фондация "Помощ за благотворителността в България", като подкрепя безвъзмездно проекта DMS в България (единна система за даряване чрез SMS) като инструмент за дарителство. DMS налага единен номер за всички благотворителни кампании и за всички участващи мобилни оператори, като по този начин въвежда единни критерии за достъп на хора, нуждаещи се от лечение или други медицински процедури, организации и институции. DMS гарантира предоставянето на обратна връзка на дарителите за набраната сума и изразходваните средства и налага единна цена на дарителския SMS, еднаква за всички кампании и участващи оператори. DMS предоставя на легитимни неправителствени организации, публични институции и индивидуални лица в България възможност да набират средства с благотворителна цел чрез един от най-лесните механизми за даряване – кратки текстови съобщения.

Прочетете повече за DMS


Фондация BCause

Наш партньор по проекти свързани с Корпоративното доброволчество и Дарителството по ведомост е фондация BCause, чиято основна цел е да насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиват дарителството и социалните инвестиции.


Електромагнитни излъчвания

Политиката на Yettel спрямо нашите клиенти се основава на максимална прозрачност и постоянен ангажимент за поддържане на информираността им по важните въпроси за дейността на компанията и сферата, в която работим. Този наш принцип ни мотивира да обърнем внимание на един въпрос, който представлява интерес, както за клиентите ни, така и за обществото като цяло.

Темата за електромагнитните излъчвания на мобилните апарати и базовите станции намира своето място в дневния ред на обществото и Yettel се отнася отговорно към потребността на клиентите си от изчерпателна и достъпна информация по въпроса.

Затова компанията прие Политика за електромагнитни полета и създаде информационна брошура, с която ви предлагаме един обективен поглед върху най-важните въпроси относно електромагнитното излъчване. Съдържанието на материала е създадено с подкрепата на Факултета по телекомуникации в Технически университет – София.

Вижте документа


Често задавани въпроси

GSM означава Глобална Система за Мобилни комуникации и представлява цифрова клетъчна радиомрежа, функционираща в повече от 200 страни по света. Когато набирате даден номер или изпращате съобщение, вашият телефон излъчва радиовълни. Тези вълни се приемат от най-близката клетка на мрежата (базова станция), която ги препредава на базовата станция, в чийто обсег се намира търсеният от вас номер. Радиовълните, или радиочестотите, са открити преди около 100 години и са част от електромагнитния спектър, в който също така се включват и радиовълните, излъчени от радио и телевизионните станции. Тези радиовълни попадат в групата на така наречените "нейонизиращи лъчения". За разлика от "йонизиращите лъчения‟ към които принадлежат рентгеновите и гама лъчите, енергията, отдадена от нейонизиращите лъчения не може да разруши молекулите на човешкото тяло. Единственият наблюдаван ефект е незначително повишаване на температурата на човешката тъкан.

Това е така, защото тези радиовълни проникват на малка дълбочина в човешкото тяло и тяхната енергия се трансформира в движение на молекулите. Именно триенето, предизвикано от движещите се молекули, води до отделяне на топлинна енергия и нарастване на температурата, което обаче, в конкретния случай е съвсем минимално. Силата на радиовълните, излъчвани от мобилните телефони и базовите станции, е обект на наблюдение от страна на независими агенции и държавни институции. За целите на наблюдението е въведен параметър, наречен Специфична погълната мощност (Specific Absorption Rate - SAR). Специфичната погълната мощност е единица мярка за количеството енергия, абсорбирано от тялото докато се използва мобилният телефон. Приети са международни стандарти и указания за границите на SAR, които се спазват при производството на мобилни телефони. Всеки производител на такива устройства е длъжен да посочи нивата на SAR в документацията към апарата. В кутията на всеки телефон, закупен от Yettel, има информация за неговата съвместимост с международните стандарти за SAR.

Базовата станция е приемопредавател, действащ чрез радиовълни. Тя свързва мобилния ви апарат с клетъчната мрежа на мобилния оператор. Всяка базова станция осигурява покритие в точно определена географска област. Базовите станции са свързани помежду си, за да може абонатите да получават надеждна връзка, когато се придвижват от една клетка в друга.

Една базова станция поддържа ограничен брой едновременни обаждания в даден момент и тъй като броят на мобилните телефони и потреблението на мобилни услуги нараства, е необходимо броят на базовите станции също да се увеличава, за да могат операторите да осигурят нужното качество на предоставяните услуги. В допълнение, базовите станции, работещи по стандартите за мобилна телефония и предаване на данни - GSM (Global System for Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) и LTE (Long Term Evolution), са проектирани да работят с много ниска изходна мощност - от 2 вата до 22 вата. Поради това всяка базова станция има ограничен обхват на действие и е необходимо да се поставя в близост до местата, в които се използват мобилните телефони – включително жилищни и бизнес комплекси.

Биологичният ефект от електромагнитните полета е изучаван през последните 50 години, като само за последното десетилетие за изследвания в тази област са изразходвани над 200 милиона евро. От тях 100 милиона евро са вложени специално за изследване на влиянието на мобилните телефони върху човешкото здраве.

До 1995 г., повече от 20 експертни бюра и правителствени агенции са анализирали научните доказателства, свързани с ефектите на електромагнитните излъчвания върху здравето. Общото заключение е, че няма доказателства за нездравословни ефекти от електромагнитните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения.

Силата на радиовълните е по-голяма при източника им и бързо намалява с отдалечаване от него. Според Световната Здравна Организация (СЗО), излъчванията от базови станции и по безжични технологии са хиляди пъти по-слаби от международните стандарти. Всъщност, факт е, че тялото абсорбира до пет пъти повече вълни от сигнала на радиото и телевизора, отколкото от базовите станции. Това се дължи на използваните честоти – при FM радио те са около 100 MHz, при телевизионното излъчване са между 300 до 400 MHz, а при мобилната телефония са в диапазона 900 – 2100 MHz.

Пределите за безопасно излагане на електромагнитно излъчване са определени от авторитетни международни организации като: Международната комисия за защита от нейонизиращи излъчвания (ICNIRP) и СЗО. ICNIRP определя максимално допустимите нива на електромагнитни излъчвания, които са напълно достатъчни за предпазване на населението от тяхното въздействие. Поради тази причина максимално допустимите нива, приети в повечето държави, с които се съобразяват местните мобилни оператори при изграждането на мрежите си, са определени на базата на нивата, посочени от ICNIRP. В България, пределните стойности на електромагнитните полета в населени територии се определят от Наредба No. 9 на Министерството на здравеопазването и са по-строги в сравнение с тези на ICNIRP.

В България поставянето и въвеждането в експлоатация на всяка базова станция подлежи на двустепенен контрол. Това включва издаването на специално разрешително от Министерството на здравеопазването преди започване на строителството на базовата станция и практически измервания на реалните стойности на електромагнитните излъчвания на базовата станция преди нейното въвеждане в експлоатация. Освен това, последващи измервания на излъчванията на всяка базова станция са възможни по всяко време по искане на граждани или органи на местното самоуправление.

В кутията на всеки телефон, закупен от Yettel, има информация за неговата съвместимост с международните стандарти за SAR. Информация за SAR на всеки един мобилен телефон може да бъде намерена и чрез FCC ID на апарата. Обикновено FCC ID се намира върху лепенката с данни за телефона, залепена под батерията. След като си видите номера, отидете на интернет адрес transition.fcc.gov/oet/ea/fccid. Въведете данните, както са описани, и щракнете върху "Search". Данните за SAR на вашия телефон ще бъдат представени.

Допълнителна информация за електромагнитните излъчвания на мобилните апарати и базовите станции можете да намерите на следните адреси:
www.gsmworld.com
www.mmfai.org
www.who.int/peh-emf/en
www.seas.upenn.edu/~kfoster/COST259.htm
www.ntu.edu.sg/home/eylu/fdtd/phone0.htm