Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Служители

Вие сте тук

В Yettel вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто ѝ име. Грижата и признанието за хората, които работят при нас е основен фактор за растежа на нашата компания. Затова ние се стараем да им осигуряваме отлични условия за труд и почивка да развиваме техния потенциал и да мотивираме тяхното по-добро представяне чрез:

Равни възможности при подбора и ангажирането на служителите;
Програма за обучение и квалификация на служителите;
Система за обективна оценка и стимулиране на постиженията;
Активна вътрешна комуникация;
Политика за изграждане и развитие на екипа;
Постоянна грижа за здравето;
Широк спектър от социални придобивки;
Политика на „отворените врати“.

Политика по здраве и безопасност при работа


ISO 45001:2018

Защитата на здравето и безопасността на служителите са основен приоритет и отговорност на ръководството на Yettel. Сертификатът за Система за Управление на Здравето и безопасността (ISO 45001:2018) е доказателство за спазване на приложимото законодателство, изискванията на стандарта и корпоративните политики и процедури в съответната област, както и прилагане на добри практики по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Вижте сертификата