Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Какви данни обработваме по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Какви данни обработваме по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Данни за регистрация в Yettel приложението yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. и доп. на 20.03.2019 година, изм. на 13.10.2020 година, доп. на 21.04.2021 година) Това са данни, които са необходими за първоначална регистрация в Приложението, които включват мобилен номер, имейл адрес, уникален идентификатор и верификационен код за достъп. Мобилният номер, имейл адресът и уникалният идентификатор се предоставят от наша собствена услуга за автентикация, която е съобразена със стандарта OAuth 2.0. .

Данни за потребителя yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Доп. на 13.10.2020 година, доп. на 06.04.2023 година ) А) За потребители, които не използват услуги на Йеттел (например електронни съобщителни услуги или Yettel TV ) - данни предоставени в процеса на автентикация– имейл и/или мобилен номер;

Б) За потребители, които използват услуги на Йеттел (например електронни съобщителни услуги или Yettel TV ) - име и фамилия, ЕГН, мобилен номер, клиентски номер, срок на договор (ако е приложимо), статус.

Данни за заявките yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Доп. на 21.04.2021 година) Това са данни за действията, извършени от потребител на Yettel приложението, с които същият управлява услуги чрез Приложението. В случай че номерът, с който се използва Приложението, има ниво на оторизация „Основен номер“ или „Номер на админисратор“, чрез действията от него могат да се управляват и услуги за други номера на абонаментен план, които са собственост на потребителя.

Виж пример

Такива данни са данните за активация и/или деактивация на пакети, както и данните за активация и деактивация на определени услуги (напр. роуминг, лимит за роуминг, SMS информация за роуминг цени, съобщения за преносимост, Cash in Time, временно активиране и др.), които включват:

 • Вид на действието (активация/деактивация);

 • Дата и точен час на извършване на действието;

 • Вид на активирания/деактивирания пакет или услуга (напр. HBO GO, пакет за мобилен интернет, роуминг пакет или др.);

 • Приложими условия и цени на активирания/деактивирания пакет или услуга, и др.

Данни за сметките yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. и доп. на 13.10.2020 година) Това са данни за документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 261а, ал. 1 от ЗЕС (фактури, детайлизирани сметки и детайлизирани справки), както и данни за текуща сметка.

Виж пример

(Доп. на 13.10.2020 година) Такива данни са:

 • Номер на фактура;

 • Дата на издаване;

 • Данни за посочения получател на фактурата;

 • Срок на плащане;

 • Отчетен период;

 • Общ размер на дължимата сума;

 • Размер на месечни такси;

 • Таксувано потребление, в това число обобщена информация за него по услуги (напр. национални разговори, SMS и др.), както и подробна информация, съдържаща се в детайлизирана справка (ако такава е заявена);

 • Таксувано потребление, в това число обобщена информация за него по услуги (напр. национални разговори, SMS и др.);

 • Таксувани други услуги (напр. Плати с Yettel);

 • Статус на фактурата (платена/неплатена).

Данни за кредита yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за наличния баланс (кредит) на предплатена карта, за срока на неговата валидност, както и за срока на валидност на предплатената карта.

Данни за текущо потребление yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Доп. на 21.04.2021) Това са данни за оставащото към даден момент потребление от приложимия план/пакет за мобилния номер, с който се ползва MyTelenor, а ако този номер има ниво на оторизация „Основен номер“ или „Номер на оторизация“ в тях се включват и съответните данни за останалите номера на абонаментен план, които са собственост на потребителя.

Виж пример

Такива данни са например:

 • Оставащи мегабайти;

 • Оставащи минути;

 • Оставащи SMS;

 • Оставащи MMS.

Данни за плащанията yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, които се обработват за целите на плащане на сметки или за презареждане на предплатени карти чрез MyYettel.

Виж пример

Такива данни са:

 • В случай че потребителят е избрал да запази информация за кредитна или дебитна карта в Приложението за целите на последващи плащания с нея, се обработва следната ограничена информация: вид на картата (напр. Visa или Mastercard); последни четири цифри от номера на картата; срок на валидност (месец и година) на картата; уникален номер за картата (token);

 • Уникален номер на трансакция;

 • Дата и час на плащането/зареждането;

 • Размер на платената/заредената сума;

 • Клиентски номер, във връзка с който потребителят заплаща сметка чрез MyYettel;

 • Мобилен номер на заредената предплатена карта (в случай че се зарежда предплатена карта, различна от тази, с която се ползва MyYettel);

 • История на плащанията.

Данни за текущия статус на пакети или услуги yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(изм. на 06.04.2023 година) Това са данни, които разкриват информация дали пакетите или услугите, които могат да бъдат управлявани чрез Приложението (напр. роуминг, HBO MAX, допълнителни пакети за интернет и др.), са активни, а в случай на активиран пакет, информацията включва и срока на валидност.

Данни за ползването на Yettel App yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са автоматично генерирани данни, които съдържат информация за това как потребителите използват Приложението.

Виж пример

Такива данни са:

 • Device ID;

 • IP адрес;

 • Версия на Приложението, която използва потребителят;

 • Вид на операционната версия на устройството, с което потребителят използва Приложението (Android или iOS);

 • (изм.на 06.04.2023 година) MSISDN/имейл, с който се използва Приложението;

 • Вид на извършеното действие (напр. влизане в Приложението, проверка на текуща сметка, активиране на роуминг услуга, заплащане на сметка или др.);

 • Статус на извършеното действие (успешно, неуспешно);

 • Дата и час на извършеното действие.

Данни за устройството yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за крайното устройство (напр. мобилен телефон или таблет), с което потребителят използва Приложението, които се генерират автоматично при инсталация на Приложението.

Виж пример

Такива данни са:

 • марка и модел;

 • вид и версия на операционна система;

 • видео резолюция на екрана на устройството (напр. 720х1280, 1920х1080 или др.).

Аналитични данни за измерване на аудиторията yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Използваме аналитични инструменти на трети лица (Google Analytics), които ни помагат да измерваме трафика, производителността и тенденциите при ползването на Приложението. Тези инструменти събират информация, която се изпраща от устройството на потребителя (независимо от MyTelenor) и от Приложението. Аналитичните данни за измерване на аудиторията се обобщават заедно с данните на други потребители по начин, който не позволява идентификацията на отделен потребител.

(Доп . на 03.01.2019 година) Считано от 10.01.2019 г. се възползваме и от функционалността Advertising Features на Google Analytics, която ни позволява да получаваме обобщена информация за възрастта, пола и интересите на потребителите на Приложението по начин, който не позволява тяхното идентифициране. За тази цел Google Analytics събира и информация, асоциирана с мобилния идентификатор за рекламиране (mobile advertising ID) на мобилното устройство, с което потребителите ползват Приложението. Повече информация за мобилните идентификатори за рекламиране и как те се използват от Google може да намерите тук.

Виж повече

Такива данни са:

 • обобщени данни за потреблението, общ брой нови/стари потребители, сесии, дял и вид на операционни системи, ползвани устройства и операционни системи

 • обобщени данни за сърфирането в Приложението, посетени страници, как и откъде са достъпени съответните страници и в какъв ред са прегледани

 • обобщени данни за ефективността на различните магазини на приложения, как потребителите достигат до Приложението, кои са най-ефективни в привличането на потребители към Приложението

 • (Доп . на 03.01.2019 година) обобщени данни за възрастта, пола и интересите на потребителите на Приложението.

Аналитични данни за грешки в Приложението yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Използваме аналитични инструменти на трети лица (Firebase Crashlytics), които ни помагат да поддържаме Приложението, в това число да предотвратяваме, откриваме и отстраняваме грешки при неговото функциониране. Тези инструменти събират информация, която се изпраща от устройството на потребителя (независимо от MyTelenor) и от Приложението. Аналитичните данни за грешки в Приложението се обобщават заедно с данните на други потребители по начин, който не позволява идентификацията на отделен потребител.

Виж пример

Такива данни са:

 • обобщени данни за потреблението, общ брой нови/стари потребители, сесии, дял и вид на операционни системи, ползвани устройства и операционни системи;

 • обобщени данни за сърфирането в Приложението, посетени страници, как и откъде са достъпени съответните страници и в какъв ред са прегледани;

 • обобщени данни за проблеми, грешки или сривове в Приложението (в това число на отделни негови функционалности или елементи);

Данни за местоположението yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 21.04.2021 година, доп. на 06.04.2023 година) За да можем да предоставим информация на даден потребител за най-близкия наш магазин или за използването на други функционалности на Yettel App, е необходимо да се обработят данни за местоположението на устройството, с което потребителят ползва Приложението. Достъп до тези данни се осъществява само при получено съгласие от потребителя, което се предоставя чрез функционалността за даване на разрешения, предоставяна от операционната система.

(Доп. на 16.05.2019 година) Данни за настройките yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за определени параметри, които са избрани от потребителите или които се прилагат по подразбиране, в случай че потребителите не са направили избор. Благодарение на тях потребителите могат да управляват определени функционалности на Приложението и/или начина на представяне на съдържанието в него.
Такива данни са например:

 • определеният от даден потребител или приложим по подразбиране език на Приложението;

 • активирането на допълнителен ПИН код за достъп до Приложението;

 • определеното от даден потребител или приложимо по подразбиране съдържание на информацията, намираща се на първоначалния екран на Приложението;

 • дадените или оттеглените съгласия от потребителя и др.

(Доп. на 16.05.2019 година, доп. на 23.08.2019 година) Данни за плана yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Доп. на 21.04.2021 година, изм. на 06.04.2023 г)Това са данни за потребители на Приложението, които използват услуги на Йеттел (например електронни съобщителни услуги или Yettel TV ). Те включват информация за предплатения или абонаментния план, приложим за съответната услуга. В случай че мобилен номер на потребител е в мрежата на Йеттел и има ниво на оторизация „Основен номер“ или „Номер на оторизация“ в тях се включват и съответните данни за останалите номера на абонаментен план, които са собственост на потребителя.
Такива данни са например:

 • какви услуги са включени в плана и/или могат да бъдат ползвани с него;

 • параметри на услугите, които са включени в плана и/или могат да бъдат ползвани с него (включени минути и/или мегабайти, дигитални услуги и т.н.) и др.

 • (Доп. на 06.04.2023 година) допълнителните услуги, които могат да бъдат включени в плана;

 • (Доп. на 23.08.2019 година) информация за устройства и/или аксесоари към плана, ако има такива (напр. устройства на лизинг);

 • (Доп. на 23.08.2019 година) информация за активни допълнителни услуги във връзка с устройствата и/или аксесоарите към плана, ако има такива (напр. Upgrade, Върни и Вземи, застраховки и др.).

 • (Доп. на 06.04.2023 година) идентификатор на услуга;

(Доп. на 13.10.2020 година) Данни за услугата „Онлайн защита“ yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, отнасящи се за услугата „Онлайн защита“.
Такива данни са например:

 • Вид на допълнителния пакет за услугата „Онлайн защита“;

 • Дата на заявяване или деактивиране;

 • Номер, за който е заявена или деактивирана услугата „Онлайн защита“;

 • Ниво на оторизация на номера от който се заявява/деактивира услугата „Онлайн защита“ и за който се заявява/деактивира услугата „Онлайн защита“;

 • Настройки на услугата „Онлайн защита“;

 • Обобщена информация (под формата на отчети и справки) за ползването на услугата „Онлайн защита“ и др.

(Доп. на 13.10.2020 година) Данни за ниво на оторизация yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(доп. на 06.04.2023 година)Това са данни за потребители на Приложението, които използват услуги на Йеттел (например електронни съобщителни услуги или Yettel TV ). Те включват определеното или получено по подразбиране ниво на оторизация за номера, с който се ползва Приложението или на друг номер, принадлежащ на същия потребител (Основен номер, Номер на Администратор, Оторизиран номер или Номер, за който не е определено друго ниво на оторизация).

(Доп. на 17.06.2020 година) Данни за застраховка „Смарт Турист“ yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, отнасящи се за застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ за мобилния номер, с който даден потребител ползва Приложението. В тези данни се включват и данните за Застраховани лица (ако има такива).
Такива данни са например:

 • Съдържание на полицата;

 • Дата на сключване и срок на полицата;

 • Имена, дата на раждане, възраст и адрес на застраховащия;

 • Имейл адрес на застраховащия;

 • Имена, дати на раждане и възраст на Застрахованите лица (ако има такива);

 • История на пътуванията (ако има такива) и др.

(Доп. на 17.06.2020 година) Данни за държава и престой в роуминг yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, които се обработват при дадено съгласие за потребителя във връзка със застраховка „Смарт Турист“ и включват данни за държавата/-ите, посетени от потребителя в роуминг, както и за продължителността на престоя му там. Тези данни са базирани единствено на данните за мобилната мрежа, с която устройството на потребителя, което той използва в чужбина, се е свързало в роуминг и не разкриват конкретното му местонахождение. Именно благодарение на тези данни е възможно да бъде предоставено покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

(Доп. на 04.12.2020 година) Данни за предложенията yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, отнасящи се за подбрани предложения на Yettel към потребителите.

Такива данни са например:

 • Име на предложението, напр. на абонаментния план;

 • Размер на месечния абонамент;

 • Условия на предложения абонаментен план.

(Доп. на 04.12.2020 година) Данни за генерирани документи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, отнасящи се за документи, които са генерирани чрез Приложението по заявка на потребителя, както и за документи, които са електронно подписани от потребителя и Yettel през Приложението.

Такива данни са например:

 • Тип на документа (напр. допълнително споразумение, декларация и др.);

 • Формат и име на файл;

 • Дата и час на генериране на документа;

 • Съдържание на документа;

 • Записи за действията, извършени в процеса по електронно подписване на документа (ако документът е подписан);

 • Уникален номер на поръчка, към която се отнася документа

(Доп. на 04.12.2020 година) Данни за електронно подписване yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, които се създават в процеса по електроно подписване на документи чрез Приложението.

Такива данни са например:

 • Данни за генерираните, съответно подписаните документи;

 • Данни за ползването на MyTelenor, които се отнасят към процеса по подписване (напр. вид на извършени действия и време на извършването им);

 • Данни за устройството, които се отнасят към процеса по подписване (напр. вид и версия на операционна система);

 • Данни за нивото на оторизация.