Абонаментни планове

Неограничени интернет и възможности

  • Неограничени минути
  • Неограничени MB
  • 5G скорост до 1 Gbps/150Mbps

  • Неограничени минути
  • Неограничени MB
  • 5G скорост до 1 Gbps/150Mbps

Избери как да купиш

Поръчка на нова SIM карта с нов абонамент.

Искаш да подновиш абонаментния си план?

Онлайн защита – Вземи услугата с 2 месеца тестови период без допълнително заплащане.

Винаги си на плюс

За да балансираш, понякога ти трябва избор. С новите планове Тотал+ ти избираш. Какво обичаш да правиш с телефона си?

Позииции за достъп до дигитални услуги по избор:

С план Тотал Max имаш свободни позиции, които да запълниш с дигитални услуги по избор. Можеш да сменяш услугите една с друга веднъж на 30 дни през приложението Yettel.

Без допълнително заплащане за 12 месеца
Управляваш сам през мобилното приложение Yettel
Възможност да сменяш услугите си в позиции веднъж всеки месец

HBO Max

Deezer

Капитал Telco

Bookmate

iZZI

Трафик пакети

Освен включените MB в плана, Трафик пакетите съдържат МВ за ползване от и към различни типове приложения. Можеш да ги активираш през приложението Yettel.

Чат

Социални мрежи и новини

Музика

Видео

Условия Дигитални позиции

Услугите се използват без допълнително заплащане за определен срок, в зависимост от абонаментния ти план. След изтичане на този срок, дигиталните услуги могат да се ползват на преференциална цена, ако се активират в позиция. Активните услуги в позициите остават такива и след изтичане на първоначалния срок на договора.

Управлението (активиране и деактивиране) на дигитални услуги в позиции става от приложението Yettel, в секция Услуги. Допълнителна информация за всяка една услуга можеш да намериш тук. Деактивацията на услуга в позиция прекратява достъпа до нея веднага.

Възможно е всичките ти позиции да са заети от активирани дигитални услуги и да нямаш свободна, която да ползваш.
Възможно е позициите да не са достъпни (да са заключени). Това се получава, когато деактивираш дигитална услуга от позиция преди изтичане на 1 месец от активацията ѝ. До изтичане на този месец позицията ще остане заключена. След това ще можеш да активираш нова дигитална услуга в нея.
Възможно е конкретната дигитална услуга да е активирана като допълнителен пакет срещу заплащане. За да я активираш в позиция, трябва преди това да деактивираш допълнителния пакет. Когато деактивираш допълнителен пакет, достъпът до услугата се прекратява след изтичане на период, за който си заплатил и едва след това може да активираш тази услуга в позиция.

Условия Трафик пакети

Трафик пакетите са валидни от датата на активация, съгласно посоченото по-горе, до края на текущия отчетен период. Подновяват се за всеки отчетен период за срока на договора. Трафик пакетът се деактивира автоматично след изтичане на 24-месечния срок на договора. Потребителят може да активира Трафик пакета отново срещу съответната такса.
Трафик от и към мобилните приложения за съответния Трафик пакет изразходва МВ първо от съответния трафик пакет, след което - от наличните МВ на максимално достижима скорост, включени в плана или допълнително закупени към него. По изключение, ако ползваш допълнително закупени пакети с МВ, предназначени за ползване в роуминг, те се изразходват с приоритет. Едва след изчерпване на МВ от допълнителен пакет с МВ за ползване в роуминг, потреблението за съответните приложения в роуминг ще изчерпва от наличните трафик пакети. Възможно е приложение да генерира потребление от и към външни страници, в които трафикът не се счита за такъв от и към приложенията и черпи от включените в плана или допълнително закупени към него национални и роуминг в зона Европейски съюз МВ. След изчерпването на МВ от трафик пакета, трафикът от и към съответните приложения изразходва от националните и роуминг в зона Европейски съюз МВ, включени или допълнително закупени към абонаментния план, ако са налични такива.
Ако планът е с включени МВ общо за България и роуминг в зона ЕС, след изчерпването им скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. Ако абонаментният план е с включени отделни пакети за национални MB и роуминг МВ в зона ЕС, след изчерпване на включените в плана национални МВ, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия национален интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. След изчерпване на включените в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг, в това число трафик включително и от и към съответните приложения, се осъществява по цена на мегабайт, съгласно актуалната ценова листа на Yettel.
МВ, включени в трафик пакетите на максимално достижима скорост, са достъпни само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – Internet. Важат за използване на територията на Република България и за роуминг в зона ЕС.
Ако скоростта на мобилния интернет е паднала до края на отчетния период, след което се активира допълнителен пакет с национални и роуминг в ЕС МВ, скоростта на мобилната връзка се възстановява до максималната, включително и за трафик от и към приложения, ако включените в съответните трафик паети МВ не са били изразходени преди падането на скоростта. При изтичане на валидността или изразходване на МВ от допълнителния пакет национални MB и роуминг MB в зона ЕС, скоростта на връзката пада за целия национален и роуминг в зона ЕС. А мобилният интернет се таксува, съгласно правилата, описани по-горе.
Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Трафик пакетът Чат включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - WhatsApp, Viber, Cisco Teams, Cisco Meetings, Discord и Zoom. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Социални мрежи включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Abv.bg, Mail.bg, Dnevnik.bg, Kapital, Investor.bg. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Музика включва определен обем MB, според абонаментния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. От и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Apple Music и Deezer. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Условия Тарифиране и Отчитане

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще заплатиш пропорционална част от месечния абонамент и ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за разговори
Изходящи национални разговори и разговори в роуминг от зона ЕС към страни от същата зона, включително България, се таксуват на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сек.

Включените национални MB на максимално достижима скорост, както и тези за роуминг в зона ЕС, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ период
След изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени общо за България и за роуминг зона ЕС, скоростта на интернет трафика пада до 64 Kbps
Тарифирането на данни за всяка сесия в България е с точност до килобайт при изразходени над 5 КВ (килобайта) за сесия. При изразходени по-малко от 5КВ се таксуват 5 КВ.
Минималното първоначално и последващото тарифиране на данни в роуминг в зона ЕС е 1KВ.

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Списък на операторите, чрез които може да се ползва 5G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 5G мобилен интернет в роуминг в зона ЕС е нужно:

клиентът да бъде в зоната на 5G покритие на съответния оператор от посочения списък
да ползва 5G съвместимо устройство
5G съвместима SIM карта
да отговаря на условията за ползване на 5G/LTE от Yettel и в България
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G / 4G мрежата на съответния оператор

Можеш да използваш посочения брой минути на месец за изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в зона ЕС и зона Великобритания.
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. Ако си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, можеш да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Промени в договора или абонаментния план

Абонаментен план може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора. Може да бъде заменен със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса. При промяна на абонаментен план, неизразходваните минути/MB, както и промоционални условия, ако такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят. Предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора. Но могат да се извършват само веднъж на отчетен период.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Ценова листа
Цени и условия за услуги в роуминг

Планове Тотал Макс

С планове Тотал Макс забавлението е БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, а изживяването максимално. Знаем, че възможностите ти са неограничени, затова направихме и плановете си такива, точно като теб. Избери твоя Тотал Макс и се наслади на безкрайни минути и МБ.

Позииции за достъп до дигитални услуги по избор:

С план Тотал Max имаш свободни позиции, които да запълниш с дигитални услуги по избор. Можеш да сменяш услугите една с друга веднъж на 30 дни през приложението Yettel.

Без допълнително заплащане за 12 месеца
Управляваш сам през мобилното приложение Yettel
Възможност да сменяш услугите си в позиции веднъж всеки месец

HBO Max

Deezer

Капитал Telco

Bookmate

iZZI

Условия за използване на позиции за дигитални услуги

Услугите се използват без допълнително заплащане за определен срок, в зависимост от абонаментния ти план. След изтичане на този срок, дигиталните услуги могат да се ползват на преференциална цена, ако се активират в позиция. Активните услуги в позициите остават такива и след изтичане на първоначалния срок на договора.

Управлението (активиране и деактивиране) на дигитални услуги в позиции става от приложението Yettel, в секция Услуги. Допълнителна информация за всяка една услуга можеш да намериш тук. Деактивацията на услуга в позиция прекратява достъпа до нея веднага.

Възможно е всичките ти позиции да са заети от активирани дигитални услуги и да нямаш свободна, която да ползваш.
Възможно е позициите да не са достъпни (да са заключени). Това се получава, когато деактивираш дигитална услуга от позиция преди изтичане на 1 месец от активацията ѝ. До изтичане на този месец позицията ще остане заключена. След това ще можеш да активираш нова дигитална услуга в нея.
Възможно е конкретната дигитална услуга да е активирана като допълнителен пакет срещу заплащане. За да я активираш в позиция, трябва преди това да деактивираш допълнителния пакет. Когато деактивираш допълнителен пакет, достъпът до услугата се прекратява след изтичане на период, за който си заплатил и едва след това може да активираш тази услуга в позиция.

Условия за отчитане и тарифиране

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще заплатиш пропорционална част от месечния абонамент и ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за разговори.
Изходящи национални разговори и разговори в роуминг от зона ЕС към страни от същата зона (включително България) се таксуват на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сек.

Включените национални MB на максимално достижима скорост, както и тези за роуминг в зона ЕС, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ период.
Максимално достижима скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Yettel при download/upload – до 100/38 Mbps, в 4.5G до 150/38 Mbps.
Максимално достижима скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Yettel при download/upload – до Минималното първоначално и последващото тарифиране на данни в роуминг в зона ЕС е 1KВ.

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук .

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират в зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Само мобилни устройства предлагани от Йеттел България гарантирано могат да ползват функционалностите на 5G мрежата на оператора. Не бихме могли да гарантираме достъп до 5G мрежата, както и правилно функциониране на други устройства, които не са закупени от Йеттел България.

Виж актуалния списък с устройства тук.

Списък на операторите, чрез които може да се ползва 5G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 5G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно:

клиентът да бъде в зоната на 5G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС
да ползва 5G съвместимо устройство
да отговаря на условията за ползване на 5G/LTE от Yettel и в България.
5G съвместима SIM карта
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G / 4G мрежата на съответния оператор.

Можеш да използваш посочения брой минути на месец от съответните абонаментни планове за изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в зона ЕС и зона Великобритания
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. Ако си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, би могъл да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Абонаментен план може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора. Абонаментният план може да бъде заменен към със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса.
При промяна на абонаментен план, неизразходваните минути/MB както и промоционални условия, ако такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят. Предоставят се нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора. Но трябва да се извършват само веднъж на отчетен период.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Ценова листа
Цени и условия за услуги в роуминг

Свързаност, знания и забавление

Знаем какво иска твоето дете - мнооого MB. В плановете Тийн, освен стандартно включените в плана MB, има и трафик пакети за любимите приложения. Те ще му дадат свободата да си чати с приятелите, да следи любимите си инфлуенсъри и да слуша тонове музика с Deezer…А ти няма да чуваш мрънкане, че MB пак са свършили.

Трафик пакети

Освен включените MB в плана, Трафик пакетите съдържат МВ за ползване от и към различни типове приложения. Можеш да ги активираш през приложението Yettel.

Чат

Социални мрежи и новини

Музика

Видео

Онлайн защита

Даваме много MB, но защото знаем, че сигурността на детето ти е важна. В плановете Тийн сме включили услугата Онлайн защита. С нея детето ти ще сърфира безопасно. Повече детайли за услугата тук.

В Тийн плановете сме предвидили и достъп до интерактивна образователна среда за обучение и самоподготовка – платформата iZZI .В iZZI ще откриеш дигитално учебно съдържание на 3 издателства (Анубис, Булвест 2000, Klett) на едно място. Специално избрана колекция от учебно съдържание, видеоматериали, игри, симулации и 3D визуализации.

Важно е да знаеш:

Абонаментни планове „Тийн“ са предназначени за ползватели между 6 и 19 годишна възраст и от тях могат да се възползват потребители, които предоставят документ, удостоверяващ възрастта на ползвателя. Документи удостоверяващи възрастта на детето са: Удостоверение за раждане на дете, лична карта / паспорт на дете / Ученическа книжка / ученическа лична карта на дете (заверени от училището).

Условия за използване на позиции за дигитални услуги

В „Позиция за достъп до дигитални услуги“ потребителят може да активира една от услугите HBO Max, Deezer, Bookmate и Капитал Telco, за първите 12 месеца от договора.

Услугите се използват без допълнително заплащане за определен срок, в зависимост от абонаментния ти план. След изтичане на този срок, дигиталните услуги могат да се ползват на преференциална цена, ако се активират в позиция. Активните услуги в позициите остават такива и след изтичане на първоначалния срок на договора.

Управлението (активиране и деактивиране) на дигитални услуги в позиции става от приложението Yettel, в секция Услуги. Допълнителна информация за всяка една услуга можеш да намериш тук. Деактивацията на услуга в позиция прекратява достъпа до нея веднага.

Възможно е всичките ти позиции да са заети от активирани дигитални услуги и да нямаш свободна, която да ползваш.
Възможно е позициите да не са достъпни (да са заключени). Това се получава, когато деактивираш дигитална услуга от позиция преди изтичане на 1 месец от активацията ѝ. До изтичане на този месец позицията ще остане заключена. След това ще можеш да активираш нова дигитална услуга в нея.
Възможно е конкретната дигитална услуга да е активирана като допълнителен пакет срещу заплащане. За да я активираш в позиция, трябва преди това да деактивираш допълнителния пакет. Когато деактивираш допълнителен пакет, достъпът до услугата се прекратява след изтичане на период, за който си заплатил и едва след това може да активираш тази услуга в позиция.

Условия Трафик пакети

Трафик пакетите са валидни от датата на активация, съгласно посоченото по-горе, до края на текущия отчетен период. Подновяват се за всеки отчетен период за срока на договора. Трафик пакетът се деактивира автоматично след изтичане на 24-месечния срок на договора. Потребителят може да активира Трафик пакета отново срещу съответната такса.
Трафик от и към мобилните приложения за съответния Трафик пакет изразходва МВ първо от съответния трафик пакет, след което - от наличните МВ на максимално достижима скорост, включени в плана или допълнително закупени към него. По изключение, ако ползваш допълнително закупени пакети с МВ, предназначени за ползване в роуминг, те се изразходват с приоритет. Едва след изчерпване на МВ от допълнителен пакет с МВ за ползване в роуминг, потреблението за съответните приложения в роуминг ще изчерпва от наличните трафик пакети. Възможно е приложение да генерира потребление от и към външни страници, в които трафикът не се счита за такъв от и към приложенията и черпи от включените в плана или допълнително закупени към него национални и роуминг в зона Европейски съюз МВ. След изчерпването на МВ от трафик пакета, трафикът от и към съответните приложения изразходва от националните и роуминг в зона Европейски съюз МВ, включени или допълнително закупени към абонаментния план, ако са налични такива.
Ако планът е с включени МВ общо за България и роуминг в зона ЕС, след изчерпването им скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. Ако абонаментният план е с включени отделни пакети за национални MB и роуминг МВ в зона ЕС, след изчерпване на включените в плана национални МВ, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия национален интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. След изчерпване на включените в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг, в това число трафик включително и от и към съответните приложения, се осъществява по цена на мегабайт, съгласно актуалната ценова листа на Yettel.
МВ, включени в трафик пакетите на максимално достижима скорост, са достъпни само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – Internet. Важат за използване на територията на Република България и за роуминг в зона ЕС.
Ако скоростта на мобилния интернет е паднала до края на отчетния период, след което се активира допълнителен пакет с национални и роуминг в ЕС МВ, скоростта на мобилната връзка се възстановява до максималната, включително и за трафик от и към приложения, ако включените в съответните трафик паети МВ не са били изразходени преди падането на скоростта. При изтичане на валидността или изразходване на МВ от допълнителния пакет национални MB и роуминг MB в зона ЕС, скоростта на връзката пада за целия национален и роуминг в зона ЕС. А мобилният интернет се таксува, съгласно правилата, описани по-горе.
Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Трафик пакетът Чат включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - WhatsApp, Viber, Cisco Teams, Cisco Meetings, Discord и Zoom. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Социални мрежи включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Abv.bg, Mail.bg, Dnevnik.bg, Kapital, Investor.bg. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Музика включва определен обем MB, според абонаментния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. От и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Apple Music и Deezer. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Списък на операторите, чрез които може да се ползва 5G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 5G мобилен интернет в роуминг в зона ЕС е нужно:

клиентът да бъде в зоната на 5G покритие на съответния оператор от посочения списък
да ползва 5G съвместимо устройство
5G съвместима SIM карта
да отговаря на условията за ползване на 5G/LTE от Yettel и в България
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G / 4G мрежата на съответния оператор

Можеш да използваш посочения брой минути на месец за изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в зона ЕС
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. Ако си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, можеш да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Промени в договора или абонаментния план

Абонаментен план може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора. Може да бъде заменен със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса. При промяна на абонаментен план, неизразходваните минути/MB, както и промоционални условия, ако такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят. Предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора. Но могат да се извършват само веднъж на отчетен период.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Ценова листа
Цени и условия за услуги в роуминг

Други абонаментни планове и информация