Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Управление, основано на почтеност и прозрачност

Управление, основано на почтеност и прозрачност

Първата стъпка към постигане на поставените цели е запознаване на нашите колеги и партньори със стратегията за устойчиво развитие.

Нашите цели:

100% от ръководството на компанията и 50% от служителите ще преминат обучения на тема устойчиво развитие

ще изготвим детайлен план за ангажиране на доставчиците по темата за устойчиво развитие

Как ще постигнем целите ни:

Ангажираност на служителите

Ще запознаем и ангажираме с темата за устойчив начин на живот всеки в компанията, а нашите ключови заинтересовани страни ще бъдат своевременно информирани за напредъка, който постигаме.

Ангажираност на доставчиците

Ще разработим детайлен план за ангажиране на доставчиците в процеса като заедно съгласуваме ценностите на двете страни по отношение на изменението на климата, околната среда, етиката, здравето и безопасността и управлението на продуктите.