Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Поставяме хората в центъра на всичко, което правим

Поставяме хората в центъра на всичко, което правим

В Yettel вярваме, че за да променим света трябва да сме заобиколени от хора, които искат същото. Изграждаме приобщаваща и справедлива работна среда, в която всеки е насърчаван да се развива, а чрез различни доброволчески инициативи ще ангажираме нашите колеги в грижата за обществото и природата. Освен това, ще се стремим да информираме голяма част от нашите клиенти по темата за устойчивия начин на живот.

Нашите цели:

технологични роли в компанията ще бъдат заемани от жени

души на година ще бъдат запознавани с устойчивия начин на живот

работни часа на година, дарени за обществено полезен труд

Как ще постигнем целите ни:

Програми за приобщаване

Ще изградим различни програми за приобщаване, които ще насърчават повече жени да кандидатстват и да се развиват в технологичния сектор.

Повишаване на информираността

Ще повишим информираността за устойчивия начин на живот не само в компанията, но и в обществото. По този начин се надяваме, че ще мотивираме позитивни промени в поведението на хората.

Доброволчески инициативи:

Ще си партнираме с организации, които работят по инициативи и проекти, свързани с опазването на околната среда и подкрепят различни социални каузи в България. Чрез тези партньорства ще ангажираме нашите колеги и ще ги мотивираме да дарят част от работно си време за добра кауза.

ISO 45001:2018

Защитата на здравето и безопасността на служителите са основен приоритет и отговорност на ръководството на Yettel. Сертификатът за Система за Управление на Здравето и безопасността (ISO 45001:2018) е доказателство за спазване на приложимото законодателство, изискванията на стандарта и корпоративните политики и процедури в съответната област, както и прилагане на добри практики по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Виж Сертификата > Виж нашата Политика по здраве и безопасност при работа >