Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Намаляваме отпечатъка ни върху околната среда

Намаляваме отпечатъка ни върху околната среда

Първите стъпки във всяко начинание са трудни, но ние имаме ясна посока и цел, която ще се отрази не само на нас, но и на нашите деца. За да намалим отпечатъка на компанията върху околната среда, в следващите няколко години ще се фокусираме върху намаляване на нашия въглероден отпечатък, както и правилното управление на ресурсите и отпадъците от дейностите ни.

Нашите цели:

събрани електронни отпадъци до 2028 г.

по-малко отпадъци от опаковки

намаляване на нашия въглероден отпечатък в обхват 1, 2 и 3 до 2050 г.

Как ще постигнем целите ни:

Програма за намаляване на емисиите

PPF Telecom Group се ангажира публично да определи цели за редуциране на емисиите на парникови газове в съответствие с критериите за оценяване на Инициативата за научно обосновани цели Science Based Targets (SBTi). Групата ще използва следващите 12 до 24 месеца, за да изготви цялостна програма, която да ни позволи да понижим емисиите на парникови газове.

Мрежата на Yettel става зелена

Основната част от потреблението на Yettel и CETIN ще бъде осигурена от 123 MW фотоволтаична централа, благодарение на 10-годишния договор с Електрохолд Трейд за доставка на електроенергия от възобновяеми източници. Научи повече

Подкрепяме кръговата икономика

Събиране, ремонтиране, повторно използване или рециклиране на електронните отпадъци, генерирани от дейността на компанията. Ангажиране на нашите клиенти в процеса с програми като "Рециклирай и спести". Научи повече

Устойчиви практики при опаковане

Намаляване на опаковките, използвани за по-безопасното транспортиране на предлаганите от нас продукти. В допълнение ще работим и с нашите доставчици, за да можем заедно да развием по-устойчиви практики при опаковане.

Образователни кампании

С малките стъпки на всеки от нас, които водят до големи промени за околната среда. Виж тези кратки видеа, в които ще откриеш полезни съвети, които не изискват огромни усилия, но могат да бъдат от огромна полза за природата.

Научи повече

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 или Сертификатът за Система за управление на околна среда е доказателство за успеха на дългосрочната ни стратегия за устойчиво развитие. Той гарантира нашата ефективност при измерването, контролирането и непрекъснатото намаляване на вредното въздействие върху околната среда от всички аспекти на дейностите ни.

Виж Сертификата > Виж нашата Политика по околна среда >