Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Е-фактура Оригинал

Назад

Вие сте тук

1. Влезте в Портал Yettel от менюто в горен десен ъгъл

2. След вписване, от падащото меню на Сметка и Плащане изберете Е-фактура


3.Под секцията Издадени е-фактури за клиентски номер, изберете Е-фактура оригинал


4. В случай, че услугата не е активна ще видите на екарна ще видите съобщение, че услугата не е активна за дадения клиентски номер, изберте „Активирай оттук“


5. Ако имате повече от един номер под вашето ЕГН, изберете номера, на който искате да активирате услугата Е-фактура оригинал и натиснете Активиране


6. Прочетете Условията за ползване на услугата Е-фактура Оригинал, след прочиатне отбележте, че сте запознати с общите условия и приемете общите условия за позлване на услугата и натиснете бутона потвърди


Този отговор помогна ли ви?

1. Влезте в Портал Yettel от менюто в горен десен ъгъл

2. След вписване, от падащото меню на Сметка и Плащане изберете Е-фактура

3. Под секцията Издадени е-фактури за клиентски номер, изберете Е-фактура оригинал

4. Ако имате повече от един номер под вашето ЕГН, изберете номера, на който искате да деактивирате услугата Е-фактура оригинал и натиснете „Дективиране“Този отговор помогна ли ви?

ЕДНОКРАТНО ВАЛИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС НА YETTEL

За да валидирате еднократно електронния подпис на Yettel във вашата Е-фактурата Оригинал, моля, убедете се, че:

Имате активирана услугата Е-фактура Оригинал

Имате издадена поне една Е-фактура Оригинал

В случай, че вече сте активирали услугата и имате издадена Е-фактура Оригинал, моля следвайте стъпките по-долу.

Описаните стъпки за еднократно валидиране на електронния подпис имат доброволен характер. Дори да не валидирате подписа, можете да изтегляте и преглеждате вашите Е-фактури Оригинал в PDF формат. В този случай фактурите имат единствено информативна стойност и не могат да се използват като счетоводен документ за данъчни цели.

По всяко време, когато пожелаете, имате възможност да валидирате електронния подпис към вашите Е-фактури Оригинал.

1. Изтеглете PDF файла на вашата Е-фактура Оригинал от портала Yettel > секция Сметка и плащане > услуга Е-фактура, опция Експорт


2. Отворете PDF файла. Ще видите вашата Е-фактура Оригинал с невалидиран електронен подпис. Кликнете върху подписа.


3. Ще се отвори прозорец със статус на електронния подпис. Изберете бутон „Signature Properties…”.


4. Ще се отвори нов прозорец „Signature Properties”. Изберете “Show Signer’s Certificate…”.


5. Ще се отвори прозорец „Certificate Viewer”. Изберете опция „Trust”.


6. Изберете бутона „Add to Trusted Identities…”.


7. Ще се отвори нов диалогов прозорец за потвърждение. Изберете „ОК”.


8. Ще се отвори прозорец „Import Contact Settings”, където маркирайте опциите, показани на екрана долу, и потвърдете с бутона „OK”.


9. Затворете PDF файла и го отворете отново. Вашата Оригинална Е-фактура с валидиран електронен подпис на Теленор би трябвало да изглежда по начина, показан на изображението по-долу.


Този отговор помогна ли ви?