Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Оценка на риска

Вие сте тук

Оценка на риска

За да ти бъде предоставено устройство от Yettel на преференциална цена заедно с абонаментен план за мобилни услуги, е необходимо да извършим автоматизирана оценка на риска, при която се обработват твои лични данни. Такива данни включват:
Основни данни;
ЕГН;
Данни за договори с Yettel и потреблението по тях;
Данни за задължения и плащания към Yettel.

При извършване на оценката може да изискаме информация за наличие на неплатени задължения към други компании, например А1 и Виваком, и да използваме получената информация в комбинация с посочените по-горе данни, за да оценим възможностите и условията за предоставяне на устройство на преференциална цена.

Чрез автоматизирана оценка на риска се оценява вероятността потребител да спре да плаща задълженията си към Yettel или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави. В зависимост от резултатите от оценката, може да се наложи:
предплащане на една или повече месечни такси,
заплащане на определена първоначална вноска или
предоставяне на друга гаранция.

Всеки потребител може да поиска преразглеждане на автоматизираната оценка чрез писмено заявление подадено в магазин на Yettel. Повече информация за автоматизирана оценка на риска и за данните, които обработваме, ще намериш в Политиката за личните данни

Оценката на риска е автоматизиран процес, който прилагаме когато клиент желае да вземе устройство на преференциална цена заедно с абонамент за мобилни услуги. За целите на такава оценка Yettel може да изиска допълнителна информация дали клиентът има неплатени задължения към А1 и Виваком, например.
Оценката на риска е начин, чрез който се оценява доколко вероятно е потребител да спре да плаща задълженията си към Yettel или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави. В зависимост от резултатите от оценката е възможно да се наложи предплащане на една или повече месечни такси, заплащане на определена първоначална вноска или предоставяне на друга гаранция.

Този отговор помогна ли ти?

Основни данни, ЕГН, данни за договори с Yettel и потреблението по тях, данни за задължения и данни за плащания към Yettel

Този отговор помогна ли ти?

Други лични данни не са необходими, но съгласно Закона за електронните съобщения, при оценка на риска, Yettel може да поиска информация от А1 и Виваком, например, относно това дали имаш неплатени задължения към тях.

Този отговор помогна ли ти?

Да, възможно е. Оценката на риска е автоматизиран процес, който се извършва без намесата на представител на Yettel, но всеки потребител може да поиска преразглеждане на оценката с писмено заявление подадено в търговски обект на Yettel.

Този отговор помогна ли ти?