Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Кредитен лимит

Назад

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

Кредитният лимит е сумата, до която имаш възможност да провеждаш разговори и да ползваш услуги, без допълнително обезпечение. Когато сумата от текущото потребление и задълженията за минал период на всичките ти SIM карти сумарно надвишат кредитния лимит, изходящите ти обаждания могат да бъдат спрени.

Пример: Имам две SIM карти, едната е с кредитен лимит 30 лв, а другата е с кредитен лимит 70 лв, общият кредитен лимит е 100 лв. Всяка от картите може да изчерпи самостоятелно посочения общ лимит от 100 лв. Ако общите задължения по двете карти надвишат кредитния лимит от 100 лв, то и двете карти могат да бъдат спрени.

Щом наближиш и достигнеш кредитния си лимит Yettel ще те информира с SMS. Възможно е това да не се получи в случаите, в които достигането на кредитния лимит е осъществено в роуминг или потреблението е натрупано за твърде кратко време. Последното се случва доста често при използване на услуги с добавена стойност.

Какво да направиш, за да увеличиш сумата на своя кредитен лимит?

Ако искаш да увеличиш сумата на кредитния си лимит, внеси депозит по своя клиентски номер или подай писмено искане в някой от магазините на Yettel. След това, кредитният ти лимит ще бъде увеличен със сумата, внесена като депозит.

В случай, че надвишиш кредитния си лимит, трябва да заплатиш дължимите към момента суми, за да ти бъдат възстановени изходящите обаждания.

Ако искаш да провериш кредитния си лимит по телефона, просто избери опция „Проверка на сметка и пакети“ в My Menu *123# и ще научиш какъв е размерът на полагаемия кредитен лимит за съответния брой SIM карти и каква част от лимита вече си използвал.
Можеш да направиш проверка колко е твоят кредитен лимит и колко остава до достигането му и онлайн в Yettel уеб портала. Просто влез в уеб портала Yettel с твоя Yettel профил, с твоите потребителско име и парола, и ще откриеш информация за кредитния лимит на твоите номера, с който разполагашпо фактура, представена в прегледен графичен вид.

Този отговор помогна ли ви?

Ако желаете да увеличите сумата на своя кредитен лимит, можете да внесете депозит по ваш клиентски номер или да подадете писмено искане в магазин от търговската мрежа на Yettel.

Този отговор помогна ли ви?

Ако надвишиш своя кредитен лимит, трябва да заплатиш всички дължими суми.

Този отговор помогна ли ви?

Yettel те информира при наближаване на определения ти кредитен лимит, освен в случаите, когато достигането на кредитния лимит е осъществено:
в роуминг и Yettel не разполага към този момент с информация за ползваните услуги от потребителя или
При натрупване на потребление, за което е необходимо допълнително технологично време за обработка.

Този отговор помогна ли ви?

Yettel може едностранно да намалява кредитния лимит в зависимост от текущата кредитна оценка на потребителя, за което го уведомява.

Този отговор помогна ли ви?

Надхвърлянето на кредитния лимит дава право на Yettel, но не задължава дружеството да ограничава и спира ползването на услугите от страна на потребителя.

Този отговор помогна ли ви?

Кредитен лимит е сума, в рамките на която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услугите на Yettel, без допълнително обезпечение. Кредитният лимит се смята за достигнат, когато сумарно дължимите суми по всички SIM карти достигнат или надминат определения размер на кредитния лимит.

В кредитния лимит се включват:

  • дължими суми по издадени фактури
  • текущо потребление по всички SIM карти
Този отговор помогна ли ви?