Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Кредитен лимит

Вие сте тук

Кредитният лимит е сумата, до която имаш възможност да провеждаш разговори и да ползваш услуги, без допълнително обезпечение. Когато сумата от абонаментните такси, текущото потребление и задълженията за минал период на всичките ти SIM карти сумарно надвишат общия им кредитен лимит, изходящите ти обаждания могат да бъдат спрени.

Пример: Имам две SIM карти, едната е с кредитен лимит 30 лв, а другата е с кредитен лимит 70 лв, общият кредитен лимит е 100 лв. Всяка от картите може да изчерпи самостоятелно посочения общ лимит от 100 лв. Ако общите задължения по двете карти надвишат кредитния лимит от 100 лв, то и двете карти могат да бъдат спрени.

Щом наближиш и достигнеш кредитния си лимит Yettel ще те информира с SMS. В случаите, в които достигането на кредитния лимит е осъществено в роуминг или потреблението е натрупано за твърде кратко време е възможно това да не се случи. Последното понякога се случва при използване и закупуване на услуги с добавена стойност в кратък период от време, както и при потребление в роуминг.

Този отговор помогна ли ти?

Само титулярят може да направи промяна по сумата на кредитния лимит.

 • трябва да подаде писмено искане в някой от магазините на Yettel.
 • чрез обаждане на оператор на 123 от номер, който е на негово име.
Този отговор помогна ли ти?

В случай, че достигнеш/надвишиш кредитния си лимит, трябва да заплатиш сумата над 70 % от кредитния ти лимит, за да ти бъдат възстановени изходящите обаждания и мобилния интернет.

Пример: Имам две SIM карти, едната е с кредитен лимит 30 лв, а другата е с кредитен лимит 70 лв, общият кредитен лимит е 100 лв. Ако текущата ми сметка е 200 лв. и обажданията ми са ограничени поради надхвърлен кредитен лимит, следва да заплатя сумата над 70% от общия кредитен лимит на използваните от мен услуги. Тъй като общият ми кредитен лимит е 100лв., а 70% от него са 70 лв., следва да заплатя сума не по-малка от 130 лв. (200 лв. – 130 лв.= 70 лв.), за да бъдат възстановени услугите на използваните от мен номера.

Съветваме те да заплатиш повече от необходимия лимит за възстановяване на услугите по номерата ти, за да не се стигне отново до ограничаване на услугите ти в кратък период след това.

Този отговор помогна ли ти?
 • Можеш да направиш плащане, за да ти възстановим услугите на номера/та във всички наши канали.
  • На място в магазин – в брой или с карта.
  • През сайта на Yettel, след като си влезеш в профила.
  • През мобилното ни приложение Yettel, което можеш да свалиш от следните линкове:
   • Ако използваш Google Play, свали от тук - YettelApp
   • Ако използваш App Store, свали от тук - YettelApp
   • Ако използваш AppGallery, свали от тук - YettelApp
 • Твой познат също може да плати вместо теб, като е необходимо да направи плащане по клиентския номер на номера/номерата. Плащането може да бъде извършено както на място в магазин, така и през мобилното ни приложение Yettel.
Този отговор помогна ли ти?

Ако искаш да провериш кредитния си лимит по телефона, просто избери опция „Проверка на сметка и пакети“ в My Menu *123# и ще научиш какъв е размерът на полагаемия кредитен лимит за съответния брой SIM карти и каква част от лимита вече си използвал.

• Можеш да направиш проверка колко е твоят кредитен лимит и колко остава до достигането му и онлайн в Yettel уеб портала. Просто влез в уеб портала Yettel с твоя Yettel профил, с твоите потребителско име и парола, и ще откриеш информация за кредитния лимит на твоите номера, с които разполагаш по фактура, представена в прегледен графичен вид.

Този отговор помогна ли ти?

Yettel може едностранно да намалява кредитния лимит в зависимост от текущата кредитна оценка на потребителя, за което го уведомява.

Този отговор помогна ли ти?

Yettel те информира при достигане на 80% от кредититния лимит, освен в случаите, когато достигането на кредитния лимит е осъществено:

 • в роуминг и Yettel не разполага към този момент с информация за ползваните услуги от потребителя или
 • При натрупване на потребление, за което е необходимо допълнително технологично време за обработка.
Този отговор помогна ли ти?

Надхвърлянето на кредитния лимит дава право на Yettel, но не задължава дружеството да ограничава и спира ползването на услугите от страна на потребителя, освен изходящите повиквания към услуги за спешни повиквания. Не уведомяването на потребителя за достигнат кредитен лимит не освобождава последния от задължението да заплати всички дължими суми, включително тези, надхвърлящи кредитния лимит.

Този отговор помогна ли ти?