Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Нашият ангажимент

Назад

Вие сте тук

Посветени на устойчивата промяна.

В Yettel вярваме в баланса и в трансформацията на човешкия живот към добро посредством технологиите. Като един от най-големите инвеститори, работодатели и доставчици на телекомуникационни услуги, нашата цел е да балансираме връзката, която потребителите имат с технологиите. За целта въвеждаме устойчиви политики, мерки и цели, с които искаме да променим света, заедно с вас, нашите клиенти.

В изпълнение на тази наша мисия, ние стриктно следваме нашата ESG (Environmental, Social and Governance – екологично, социално и корпоративно управление) стратегия. Тя се фокусира върху три ключови области:

Иновации

Използване на технологиите за добро

Околна среда

Намаляване на въглеродния ни отпечатък

Хора

Фокус върху здравето, благосъстоянието и човешките права

Околна среда

Чрез нашата дългосрочна стратегия за екологична устойчивост ние се стремим непрекъснато да намаляваме отпечатъка си върху околната среда и полагаме непрестанни усилия за опазването й.

Виж повече

Общество

Предлагайки телекомуникационни услуги, ние не само осигуряваме високо качество, сигурност и удобство, но и допринасяме за подобряване на жизнения стандарт в страната.

Виж повече

Пазар

Yettel се нарежда сред най-големите компании в България и е лидер по корпоративна отговорност и иновации на телекомуникационния пазар. За да отговорим на изискванията на нашите клиенти, работим с множество партньори.

Виж повече

Служители

В Yettel вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех. Грижата и признанието за хората, които работят при нас е основен фактор за растежа на нашата компания.

Виж повече

Доклади за устойчиво развитие

Годишните доклади по Устойчиво развитие на Йеттел са отражение на нашия ангажимент периодично да отчитаме напредъка си в посока устойчиво развитие.

Виж повече