Интернет 200

Are you а Yettel subscriber?
2. Избери абонаментен план:
Интернет 200 не е наличен план за закупуване на нова карта към момента. Моля, избери друг план от падащото меню.

Основните предимства на плана са:

Абонаментен план Интернет 200 ви дава всичко необходимо, за да сърфирате пълноценно, без да е необходимо да се обвързвате с договор.
Включени мегабайти (MB) на месец са на максимална скорост
След изчерпване на включените в абонаментния план МВ, можете да закупите пакет Добави на turbo.lp.telenor.bg, с допълнителни МВ на макс. скорост, които ще са валидни до края на отчетния период в който са закупени.

Как да се абонирате:

Абонаментен план Интернет 200 можете да активирате в цялата магазинна мрежа на Yettel.

Добре е да знаете:

След изчерпването на включените в абонаментния план MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада до 64 kbps
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените в абонаментния план MB на максимална скорост на месец се отнасят за територията на Република България.

Абонаментен план Интернет 200 се предлага при подписване на безсрочен договор за мобилни услуги.
Първият и последният месечен абонамент се определят пропорционално на дните, оставащи до датата на фактуриране, съответно от датата на фактуриране до прекратяване на договора или промяна на абонаментния план.
Ползването на 4G мрежата на Yettel е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G покритие.

Включените на месец МВ се предоставят в пълен размер още от първия месец, независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране.
Включените на месец MB, които не са изразходени през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
След изчерпването на включените на месец МВ в абонаментния план, клиентът може да закупи допълнителен пакет „Добави“ с МВ на максимална скорост.
Минималното първоначално тарифиране е 1 КВ, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
След изчерпването на включените в абонаментния план MB на месец до края на съответния отчетен период скоростта на връзката за интернет трафик в България и в роуминг в зона ЕС пада до 64 kbps.

* Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Мобилният интернет в роуминг в зони извън зона ЕС се тарифира и таксува спрямо стандартните цени в роуминг, съгласно цените в действащата ценова листа на Yettel. Клиентът може да закупи допълнителни пакети за мобилен интернет в роуминг. на портала за управление на роуминг услуги lp.telenor.bg (само през мобилната мрежа).

Клиенти, сключили нов договор/ допълнително споразумение по абонаментен план Интернет 200, ползващи съвместими SIM карта и устройство, и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 4G/LTE мрежата на Yettel, до прекратяване на договора или промяна на абонаментния план.

Във всички останали случаи ползването на национални МВ става чрез 2G/ 3G мрежата на Yettel. Ако имаш въпроси, свързани с ползването на мобилен интернет, можеш да получиш повече информация тук

Можеш да промениш абонаментния си план след изтичане на първия месец от настоящия ти план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.

Първоначално определеният кредитен лимит за Интернет 200 е 70 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel.